Laddar

LEASING/HYRA


Sport & Gymbutiken JTC AB  erbjuder leasing och hyra genom våra samarbetspartner Siemens och Wasa Kredit som har lång erfarenhet och marknadsmässiga priser.


Investeringar i träningsmaskiner, motionsutrustning och redskap är ofta mycket kapitalkrävande och utgör en stor del av företagets investeringar.

Hyra/Leasing

Att hyra eller leasa är ett hjälpmedel för att fördela kostnader över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar.

Vad är leasing?

Leasing är i grunden en form av långtidshyra där du på ett förmånligt sätt kan anskaffa utrustning utan att binda kapital eller använda dina bankmässiga säkerheter, företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. Utrustningen utgör säkerhet för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter. Leasingtiden anpassas bl a till utrustningens livslängd, vanligtvis är leasingtiden 3-5 år.

Vem kan leasa/hyra?

Leasing kan användas av alla privata näringsidkare och den offentliga sektorn. Privata näringsidkare måste vara registrerade hos Bolagsverket.

Varför leasing?

Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som en kostnad. Leasingavgiften är normalt lika stor under hela leasingperioden, den är därmed lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir också enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela leasingtiden samt att finansieringen tryggas under hela leasingperioden.


Kontrakt och avtalstid skräddarsys för att möjliggöra införskaffande av den utrustning som verkligen behövs till en kostnad som kassan mår bra av.


Det är också enkelt att, inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera utrustningen. Detta säkrar en alltid lika modern och uppdaterad utrustning samt minskar risken för felinvesteringar.

Månadskostnad och restvärde

Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde (vanligtvis 10 %) och leasingavtalets längd.
Vi har lägsta ordervärde på 10000 kr ex.moms för leasningansökan.

Vad händer efter avslutad leasing-/hyresperiod?

Efter att den avtalade leasing-/hyresperioden har löpt ut kan du:

  • Förlänga avtalet
  • Köpa ut utrustningen till restvärde och överta äganderätten
  • Säga upp avtalet och lämna tillbaka utrustningen
  • Byta till ny utrustningen och förlänga avtalet.

 

Kontakta oss så tar vi fram en kalkyl på önskad utrustning!